Orientering

Vårens orienteringskurs är igång

Så börjar äntligen snön att försvinna från skogen och vårens orienteringskurs för barn och ungdomar är i full gång. Gruppen med de mindre barnen – igelkottarna – har under två tillfällen lärt sig en massa karttecken och färger på kartan. De lite äldre barnen – rävarna – har hittills fått träna på vägval och på att passa kartan och hålla riktning utan ledstång genom en sick-sack-bana på hygget ovanför motionscentralen. De har också hunnit med flera lekar, en del med orienteringstema som kodsifferjakt, kartvikningsstafett och kartteckenmemory.

På de kommande kurstillfällena kommer man att träna på ledstångsväxling, stjärnorientering, tävlingslika banor på grön och vit nivå, ultrasprint, rävjakt, bad-ol samt vara med på Avesta 3-dagars bara för att nämna några roliga saker.

Lämna ett svar