Orienterarnas minnesfond

Om fonden

Säterbygdens OK´s minnesfond har instiftats för att förvalta och dela ut medel som skänkts till föreningen i form av minnesgåvor och donationer. Fondens intäkter är i huvudsak de pengar som människor vill ge till minne av någon avliden och som de tycker ska gå till föreningens verksamhet Även gåvor i övrigt till fonden är naturligtvis välkomna.

Så här gör du om du vill sätta in pengar på fonden

Sätt in önskat belopp på föreningens bankgiro 703-1164. Ange att inbetalningen avser Orienterarnas minnesfond och en notering om vad inbetalningen avser, t ex “gåva”, “minnesgåva till N N´s bortgång”, etc.Avser insättningen en minnesgåva vid en bortgång, tar du också kontakt med begravningsbyrån för att meddela att du har satt in pengar på Säterbygdens minnesfond och att du vill ge en sista hälsning till den avlidne. Då ser begravningsbyrån till att informationen kommer fram till begravningen, där det alltså framgår att du har satt in en minnesgåva på Säterbygdens minnesfond. Normalt brukar prästen läsa upp detta, tillsammans med din hälsning.

 Regler för Säterbygdens OK:s minnesfond

Fondens ändamål

Säterbygdens OK:s minnesfond har instiftats för att förvalta och dela ut medel som skänkts till föreningen i form av minnesgåvor och donationer.

Fondens intäkter

Fondens intäkter är i huvudsak de pengar som människor vill ge till minne av någon avliden och som de tycker ska gå till ändamål enligt nedanstående rubrik ”Utdelning ur fonden”. Även gåvor i övrigt till fonden är naturligtvis välkomna.

Nya medel kan sättas in på bg 703-1164 Säterbygdens OK:s minnesfond

Fondens förvaltning

Fonden förvaltas av Säterbygdens OK:s styrelse.

Fondmedlen ska särredovisas i föreningens bokföring och årsredovisning. Medlen ska inte användas till annat ändamål än vad som anges i dessa statuter.

Regler för minnesfonden fastställs/ändras på årsmötet för Säterbygdens OK.

Utdelning ur fonden

Utdelning ur fonden ska gå till medlemmar i Säterbygdens OK . Kriterier för utdelning är att medel som delas ut

·         främjar klubben och medlemmarnas utveckling

·         medverkar i och kring utbildning av barn och ungdomar

·         annat ändamål som styrelsen finner mycket angeläget

Beslut om utdelning ur fonden tas av föreningens styrelse.

Fondens upphörande

Fonden upphör när inga medel finns kvar att fördela.